Polityka Prywatności

Dotcommunity sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468484, ul. Żabiniec 15, 31-215 Kraków, NIP: 945-217-44-99, REGON: 122898937 („Dotcommunity”) to firma zajmującą się działalnością rekrutacyjną .


Dotcommunity odpowiada za prowadzenie procesów rekrutacyjnych zgodnie z potrzebami naszych klientów.

Zbieramy, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskiwane z legalnych źródeł.

Pamiętaj, że udział w procesach rekrutacyjnych zależy od Twojej zgody.

Chcemy aby proces rekrutacyjny, a w szczególności co w trakcie jego trwania dzieje się z Twoimi danymi był przejrzysty i jasny, dlatego poniżej prezentujemy wszystkie niezbędne informacje:

 

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w procesach rekrutacji określonych wyżej („Kandydaci’) jest Dotcommunity.

Kandydaci mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@dotcommunity.eu

Dotcommunity korzysta z oprogramowania Base http://getbase.com/, tam trafiają wszystkie dane osobowe Kandydatów dla potrzeb rekrutacji, którą prowadzimy, oraz gromadzimy tam Twoje dane, aby móc w przyszłości się z Tobą skontaktować, albo oznaczyć, iż na taki kontakt nie wyrażasz zgody.

W trakcie pracy korzystamy również z pomocy G Suite (GOOGLE APPS). Tam przechowujemy przesłane przez Ciebie CV. Nic nie drukujemy, nie przechowujemy dokumentów papierowych.

Korzystamy z hostingu Home.pl.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY, NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU

Kategoria 1

Dotcommunity przetwarza dane osobowe Kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu celem kontaktu z Kandydatem i zaproponowania mu przedstawienia oferty pracy.

Dotcommunity gromadzi wyżej wskazane dane ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak, ale nie wyłącznie: Internet, media społecznościowe.
Przetwarzanie danych ograniczone jest do ich gromadzenia i pierwszego kontaktu.

Podstawę prawną przetwarzania danych objętych niniejszą sekcją stanowi, art. 6 pkt. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),przesłanka wykonywania umowy oraz podejmowania działań niezbędnych do jej wykonania.
Dane osobowe Kandydata zebrane celem kontaktu są bądź ewidencjonowane za jego zgodą celem umożliwienia dalszego kontaktu bądź oznaczenia, iż Kandydat na taki kontakt nie wyraża zgody, bądź usuwane.

Kandydat, który zażąda usunięcia danych, godzi się na ryzyko ponownego kontaktu, o ile będzie istniała możliwość pozyskania jego danych ze źródeł ogólnodostępnych

 

W skrócie:

Pozyskujemy tylko te dane, które sam udostępniasz. Kontaktujemy się z Tobą, żeby zapytać czy chcesz otrzymać ofertę pracy. To co zrobimy później z twoimi danymi zależy od Ciebie.

Kategoria 2

Dotcommunity przetwarza dane osobowe Kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, miejsce zamieszkania, doświadczanie zawodowe, wykształcenie lub inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Kandydata. Celem przetwarzania tych danych osobowych Kandydatów jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach określonych w niniejszej sekcji stanowi zgoda Kandydata na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a RODO.
Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i do czasu odwołania zgody przez Kandydata, nie dłużej jednak niż 5 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie Kandydata złożone zgodnie z klauzulą o treści jak niżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji przez Administratora danych osobowych tj. Dotcommunity sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468484, ul. Żabiniec 15, 31-215 Kraków, NIP: 945-217-44-99, REGON: 122898937 („Dotcommunity”) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego [xx] na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Dane osobowe tak pozyskane będą przekazywane odbiorcom tj. pracodawcom oferującym miejsca pracy w tym konkretnym procesie rekrutacji.

Jeżeli pracodawca zastrzeże swoją anonimowość poinformujemy Cię o tym, i to Ty będziesz musiał podjąć decyzję czy zgadzasz się na udostępnienie swoich danych anonimowemu podmiotowi.

 

W skrócie:

Twoja zgoda udzielona zgodnie z naszą klauzulą pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych, w tym przekazanie ich do potencjalnego pracodawcy. Zgodę zawsze możesz cofnąć.

Kategoria 3

Dotcommunity przetwarza dane osobowe Kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, miejsce zamieszkania, doświadczanie zawodowe, wykształcenie lub inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Kandydata. Celem przetwarzania tych danych osobowych Kandydatów jest przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach określonych w niniejszym ustępie stanowi zgoda Kandydata na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a RODO.
Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Dotcommunity procesów rekrutacyjnych zgodnych z profilem Kandydata i do czasu odwołania zgody przez Uczestnika, nie dłużej jednak niż 10 lat od daty pozyskania zgody na przetwarzanie danych.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie Kandydata złożone zgodnie z klauzulą o treści jak niżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji przez Administratora danych osobowych tj. Dotcommunity sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468484, ul. Żabiniec 15, 31-215 Kraków, NIP: 945-217-44-99, REGON: 122898937 („Dotcommunity”) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Dane osobowe tak pozyskane będą przekazywane odbiorcom tj. pracodawcom oferującym miejsca pracy w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Jeżeli którykolwiek z przyszłych procesów rekrutacyjnych będzie anonimowy poinformujemy Cie o tym, a Ty zdecydujesz czy chcesz pomimo to brać udział w rekrutacji.

 

W skrócie:

Twoja zgoda udzielona zgodnie z naszą klauzulą pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Zgodę zawsze możesz cofnąć.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe udostępnione nam dobrowolnie, w szczególności ale nie wyłącznie zawarte w twoim CV będą przekazywane pracodawcy, który ma dla Ciebie potencjalną ofertę pracy.

Jeżeli pracodawca będzie chciał samodzielnie przetwarzać Twoje dane osobowe zwróci się do Ciebie z prośbą o zgodę.

Dotcommunity wiąże z pracodawcą umowa o udostępnieniu danych osobowych dla celów rekrutacji zgodna z RODO.

 

TWOJE PRAWA

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę możesz cofnąć wysyłając e -mail na adres iod@dotcommunity.eu

Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

 

Chcemy mieć pewność, że zapoznałeś się z Polityką prywatności więc:

Zaznacz proszę zgody w formularzu:

https://goo.gl/forms/az12ndYKiyPD272P2

lub napisz proszę oświadczenie:

„Zapoznałem się z Polityką Prywatności udostępnioną przez Dotcommunity sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468484”.

A następnie wyślij wraz z klauzulami zgód na adres nadawcy lub: iod@dotcommunity.eu

Pamiętaj podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez niej nie będziemy mogli przeprowadzić Cię przez bieżący lub przyszły proces rekrutacyjny.

Jeżeli masz wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych, albo chcesz zgłosić którykolwiek z przysługujących Ci praw napisz do nas na adres Inspektora ochrony danych iod@dotcommunity.eu

Zespół Dotcommunity